Zmarł profesor Hans-Jörg Schwenk

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1.06.2020 zmarł w wieku 60 lat prof. dr hab. Hans-Jörg Schwenk, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Germanistyki, były kierownik Zakładu Językoznawstwa Germańskiego.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 8 czerwca o godz. 14-tej na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Kierownictwo i pracownicy Katedry Germanistyki UMCS

Śp. prof. Hans-Jörg Schwenk był absolwentem nauk humanistycznych Uniwersytetu Humanistycznego w Strasburgu (rok 1980) oraz psychologii na Uniwersytecie Ludwika Pasteura w Strasburgu (w roku 1981).
W latach 1981-1987 studiował w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Saary, gdzie uzyskał  tytuł tłumacza dyplomowanego. Następnie odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Saary (w latach 1987-1991) w następujących dziedzinach: językoznawstwo słowiańskie, filologia wschodnio- i zachodniosłowiańska, zarządzanie zasobami informacyjnymi, romanistyka, język niemiecki jako obcy oraz lingwistyka komputerowa. Doktorat uzyskał na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Saary w roku 2008, a stopień doktora habilitowanego  w zakresie językoznawstwa na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2012 został profesorem UMCS, a w kolejnym roku (kwiecień 2013) mianowany został profesorem tytularnym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Spośród wielu innych pełnionych stanowisk wspomnieć należy m.in. pracę na stanowisku wykładowcy językoznawstwa słowiańskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Otto Friedricha w Bambergu, pracę na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, starszego wykładowcy w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkta w Katedrze Teorii Języków i Akwizycji Językowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesora w Katedrze Filologii Angielskiej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Z pełnionych funkcji wymienić można m.in. funkcję sekretarza redakcji Kwartalnika Neofilologicznego (w roku 2005) oraz funkcję sekretarza generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG).

Z Wydziałem Humanistycznym UMCS związany był zawodowo od 2009 r. jako kierownik Zakładu Językoznawstwa Germańskiego w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS (obecnie Katedry Germanistyki w Instytucie Neofilologii.

Profesor. H-J. Schwenk był cenionym badaczem w dziedzinie językoznawstwa germańskiego i lingwistyki komparatystycznej. Był autorem ośmiu monografii i wielu artykułów, rozpraw naukowych oraz recenzji, a także pełnił funkcję promotora i opiekuna prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.
Był też redaktorem serii „Lubliner Beiträge zur Germanistik und angewandten Linguistik” w wydawnictwie Peter Lang.

Za swą działalność naukową i dydaktyczną odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniony nagrodami Magnificencji Rektora UMCS.

W osobie śp. profesora Hansa-Jörga  Schwenka straciliśmy cenionego naukowca oraz wychowawcę wielu pokoleń germanistów i lingwistów z Wydziału Humanistycznego UMCS oraz z innych uczelni polskich i zagranicznych.

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2020