Ogłoszenie w sprawie Konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS

W związku z otrzymaniem w dniu 2 kwietnia informacji o przyznaniu funduszy przeznaczonych na kształcenie doktorantów studiów doktoranckich (studia III stopnia), Pani Dziekan prof. Joanna Czarnecka przeznacza kwotę 87 000 zł na finansowanie projektów zgłaszanych przez uczestników studiów doktoranckich (tryb konkursowy w ramach Konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS). Tym samym ulega wydłużeniu termin składania wniosków do dnia 16 kwietnia br. (dla wszystkich wnioskodawców). Po ocenie złożonych wniosków w dniu 30 kwietnia zostanie ogłoszona lista rankingowa i wysokość finansowania poszczególnych projektów.

    Aktualności

    Data dodania
    7 kwietnia 2020