Nowy patent dla naukowców INB!

Miło nam poinformować, że UMCS otrzymał nowy patent pt.:

Frakcja białkowo-cukrowa płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaenaveneta do zastosowania w immunoterapii nieswoistej.

Twórcami wynalazku są: dr Magdalena Mizerska-Kowalska, dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. UMCS oraz dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS - pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych.

Decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego na wynalazek została wydana przez Urząd Patentowy RP w dniu 25.05.2021 roku.

Przedmiotem wynalazku jest wysokocząsteczkowa frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta, któraaktywuje (pobudza) ludzkie makrofagi in vitro i powoduje wydzielanie przez te komórki cytokin prozapalnych (białek informacyjnych): interleukiny 6 (IL-6) oraz interleukiny 1b (IL-1b).

Otrzymany preparat może znaleźć zastosowanie jako składnik farmaceutyku zwiększającego odporność na zakażenia (np. leku immunostymulującego) lub miejscowo wzmacniającego odpowiedź odpornościową (np. jako adiuwant dodawany do szczepionek bakteryjnych czy wirusowych).

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2021