Wybory przedstawiciela Instytutu Neofilologii do Senatu UMCS

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Humanistycznego UMCS
informuje, że
w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 9.00

w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS

odbędą się wybory senatora
do Senatu UMCS
w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

w Instytucie Neofilologii UMCS

 Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatów na senatora będzie można zgłaszać na zebraniu wyborczym

Kandydatem na senatora może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

  Aktualności

  Data dodania
  17 czerwca 2020