Informacje dla studentów realizujących praktyki w ramach projektu wydziałowego "Nauczyciel na miarę XXI wieku"

Szanowni Studenci i Studentki, Stan pandemii spowodował konieczność wprowadzenia modyfikacji oraz elastycznego reagowania w kwestii realizacji programów studiów. Musimy mieć na względzie przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo, ale również obowiązujące obostrzenia i zalecenia w zakresie m.in. realizacji praktyk, czy też funkcjonowania systemu oświaty. Niestety niemożliwym okazało się realizowanie praktyk w formie zdalnej, o ile nie zostały one rozpoczęte przed wprowadzeniem stanu epidemii.

Uczelnia cały czas dokłada wszelkich starań, abyście Państwo mieli zapewnione odpowiednie warunki do nauki oraz realizacji założeń programowych. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z Regulaminem studiów (§19, ust. 2) praktyki mogą odbywać się w dni wolne od zajęć dydaktycznych (bieżący rok akademicki kończy się 30.09.2020 r.). W związku z tym przewidujemy, że praktyki, których Państwo nie zrealizowaliście, będą mogły odbyć się we wrześniu 2020 r.

Równocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją Uczelnia będzie reagowała w sposób możliwie elastyczny. Mamy opracowane różne scenariusze postępowania tak, aby rozwiązać sytuację, w sposób dogodny dla obu stron.

Mając na uwadze niedogodności, jakie się z tym wiążą informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania ze środków projektu zakwaterowania w Domach Studenckich UMCS w miesiącu wrześniu, na czas odbywania przez Państwa zaległych praktyk.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o podejmowanych kolejnych decyzjach.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    3 lipca 2020