Spotkanie z absolwentem UMCS

W ubiegły piątek, 06 marca 2020 r., podczas Drzwi Otwartych UMCS w ramach projektu „International Alumni” odbyło się spotkanie licealistów z Ukrainy (Lwów, Równe, Chmielnicki) z władzami Uczelni, studentami i absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczniów z zagranicy przez Prorektor ds. Studenckich prof. Urszulę Bobryk oraz Dyrektora Centrum Promocji UMCS dr. Marcina Gołębiowskiego. Po krótkich przemówieniach nastąpiło wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu „Europa to my”, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali upominki.Po wręczeniu nagród odbyło się spotkanie uczniów z absolwentem socjologii UMCS, mgr Vadimem Gierko, który opowiedział młodzieży o zaletach studiowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz życiu w Lublinie. Absolwent podzielił się także swoimi doświadczeniami odnośnie życia w Lublinie, w którym mieszka od 12 lat, a także rozwojem kariery zawodowej po ukończonych studiach. Natomiast po wykładzie przyszli studenci UMCS mieli okazję zadać kilka nurtujących ich pytań i uzyskać na nie odpowiedzi.Ostatnią częścią wydarzenia było spotkanie uczniów i ich rodziców ze studentami UMCS, pochodzącymi z Ukrainy i studiującymi na różnych kierunkach. Studenci zostali zasypani pytaniami dotyczącymi zarówno procedury rekrutacji, załatwiania spraw administracyjnych i ubezpieczenia, ale także odnośnie realiów samych studiów na poszczególnych kierunkach.Pytania te miały charakter uzupełniający ze względu na to, że wcześniej zagraniczni goście mieli okazję zapoznać się z ofertą Uczelni i porozmawiać z przedstawicielami Uniwersytetu przy stoisku ogólnouniwersyteckim na parterze w budynku Rektoratu. Ponadto, uczniowie i ich rodzicie mogli porozmawiać z pracownikami Biura Rekrutacji i rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie aplikacji na studia.Podsumowując, goście z zagranicy – przyszli studenci i studentki UMCS – mieli okazję zarówno zobaczyć Uczelnię, jak i zapoznać się z jej bogatą ofertą edukacyjną. Ponadto mieli możliwość spotkania się i bezpośredniej rozmowy ze swoimi rodakami, którzy ukończyli studia lub aktualnie studiują na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Miejmy nadzieję, że ta wizyta będzie miała swoją kontynuację w październiku, kiedy młodzież z Ukrainy przyjedzie na studia do Lublina.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach zadania 1) zaangażowanie zagranicznych absolwentów w działania edukacyjne oraz 2) zaangażowanie zagranicznych absolwentów w wydarzenie „Drzwi Otwarte UMCS”, w ramach pierwszej grupy działań: Zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne Programu INTERNATIONAL ALUMNI.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni.

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2020