Anglojęzyczny portal International Alumni

Jednym z zadań programu International Alumni jest przemodelowanie stron internetowych prowadzonych w językach obcych. Celem działania jest wzmocnienie relacji łączącej zagranicznych absolwentów z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

W ramach zadania powstała zakładka w anglojęzycznej wersji serwisu UMCS, zawierająca kompleksowe informacje nt. programu UMCS International Alumni, aktualności, wydarzenia, infografiki oraz pliki multimedialne (animacje, filmy). 

Poprzez formularz na stronie, zagraniczni absolwenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mogą dołączyć do programu „International Ambassadors at UMCS”. Celem współpracy jest utworzenie współnej platformy wymiany opinii i doświadczeń, wspierania naszych absolwentów, a także prezentowania ich osiągnięć obecnym studentom UMCS.

W przygotowaniu jest również wersja portalu w języku ukraińskim i rosyjskim.

>>> Strona anglojęzyczna UMCS International Alumni <<<

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2019