XIV Szkoła Letnia Innowacji

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIV Szkole Letniej Innowacji, która w tym roku odbędzie się w formie  on-line w dniach 2 - 3 września 2021 r.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe, administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Tegoroczna edycja zatytułowana jest Polityka innowacyjna i aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w gospodarce przed i w trakcie pandemii.

SLI przewiduje możliwość uczestnictwa biernego i aktywnego. Wartością dodaną jest Kuchnia naukowa dla młodych naukowców.

Informacje organizacyjne:

- do 27.08.2021r.-zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (rejestracja on-line) https://forms.gle/c4cQFNgN63hwkiK67

- do27.08.2021r.- wnoszenie opłaty konferencyjnej

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2021