Warsztaty dla promotorów w ramach projektu UMCS Doctoral Schools – Your Success in Globalize World of Science

Szkoły Doktorskie UMCS zapraszają na 2-dniowe warsztaty dla promotorów.

W dniach 27-28.02.2023 r. Szkoły Doktorskie UMCS zapraszają na 2-dniowe warsztaty dla promotorów organizowane w ramach projektu UMCS Doctoral Schools – Your Success in Globalize World of Science w ramach Programu STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich.

Celem warsztatów jest podnoszenie kompetencji promotorów poprzez wymianę doświadczeń z udziałem ekspertów zagranicznych.

Podczas warsztatów prowadzonych w języku angielskim przez prof. Agnieszkę Paczyńską z George Mason University, prof. María José Frápolli z University of Granada oraz p. Henryka Szmidta z European Innovation Lead w Vision Plan Ltd., będziemy rozmawiać o:

 • modelach kształcenia doktorantów w różnych systemach szkół doktorskich;
 • współpracy promotorów z doktorantami w trakcie przygotowania projektu badawczego i jego realizacji oraz monitoringu jakości prowadzonych badań;
 • wspieraniu doktorantów w mobilności zagranicznej, współpracy z międzynarodowym środowiskiem naukowym;
 • roli i obowiązkach promotora;
 • tym, jak rozwijać w doktorantach pewność siebie i samodoskonalenie, jak zarządzać i rozwiązywać pojawiające się konflikty, jak pomagać doktorantom w rozwijaniu uniwersalnych umiejętności i przygotowaniu się do kariery zawodowej.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowyTermin upływa z dniem 20.02.2023 r.

Warsztat odbędzie się w poniedziałek i wtorek (27-28.02) w godz. 10.00-16.00 w „Trójce” - Stołówce Akademickiej UMCS.

prof. Agnieszka Paczyńska - Profesor, George Mason University - School for Conflict Analysis and Resolution. Badania profesor Agnieszki Paczyńskiej koncentrują się na relacjach między zmianą gospodarczą i polityczną a konfliktem, rozwojem a konfliktem, nexusem bezpieczeństwo-rozwój, polityką odbudowy po konfliktach, relacjami między procesami globalizacji a lokalnymi konfliktami oraz pedagogiką rozwiązywania konfliktów. Jest autorką książki "State, Labor and the Transition to a Market Economy: Egypt, Poland, Mexico and the Czech Republic (Penn State University Press) , oraz redaktorką Changing Landscape of Assistance to Conflict-Affected States: Emerging and Traditional Donors and Opportunities for Collaboration (Stimson Center), Conflict Zone, Comfort Zone: Pedagogy, Methodology and Best Practices in Field-Based Courses (z Susan Hirsch, Ohio University Press) oraz The New Politics of Aid: Emerging Donors and Conflict-Affected States (Lynne Rienner Publishers). Jej badania zostały opublikowane w Peacebuilding, Conflict Resolution Quarterly, Review of International Political Economy, PS Political Science i innych recenzowanych czasopismach.
Jej badania były wspierane między innymi przez United States Institute of Peace, U.S. Department of Education, Franklin Fellowship Program, Social Science Research Council, International Research Exchange Board oraz Woodrow Wilson International Center for Scholars. Aktualnie skupia się nad badaniem, jak państwa określane jako niestabilne angażują się w międzynarodowe debaty na temat pomocy rozwojowej.
Wraz z Susan Hirsch profesor Paczyńska współredaguje serię książek Studies in Conflict, Justice, and Social Change, wydawaną przez Ohio University Press. Jest stypendystką Stimson Center i zasiada w Radzie Powierników Saferworld USA. Ostatnio była także Visiting Professor na Uniwersytecie Marii Curie Skolodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Politycznych (2018-2019) oraz Visiting Researcher w Niemieckim Instytucie Rozwoju / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)(Summer 2019).
Profesor Paczyńska angażuje się w istotne dla polityki badania i dyskusje. Była konsultantem dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, Departamentu Stanu USA, Agencji Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych oraz Dowództwa Rozwoju Bojowego Korpusu Piechoty Morskiej, a także obserwowała wybory w Afganistanie, Egipcie i Liberii.

prof. María José Frápolli – Profesor logiki i filozofii nauki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Granadzie. Dodatkowo jest profesorem honorowym w University College London (UK) oraz stypendystką Marii Sklodowska - Curie Fellow na Wydziale Filozofii, University College London (UK) i Oxford University. Przebywała na pobytach naukowych w Warwick University, University of Bristol, University of Helsinki i University of Miami. W latach 2006-2012 prof. Frápolli pełniła funkcję przewodniczącej hiszpańskiego oddziału Society of Logic, Methodology and Philosophy of Science, a obecnie jest przewodniczącą Society for Women in (Analytic) Philosophy, oddział hiszpański. Zajmuje się filozofią logiki, języka i matematyki, współczesną filozofią analityczną oraz współczesnym pragmatyzmem. Teorie prawdy to kolejna z jej specjalności. Prof. Frápolli jest promotorem 8 obronionych prac doktorskich oraz sześciu kolejnych dysertacji. Wieloletnia członkini hiszpańskich oraz międzynarodowych instytucji ministerialnych i uniwersyteckich: dyrektor programu ewaluacji i nadzoru magisterskich i doktorskich dysertacji w Uniwersytecie w Granadzie, członkini zespołów eksperckich Ministerstwa Edukacji Hiszpanii oraz Narodowej Agencji Ewaluacji Nauki w Hiszpanii.
Napisała cztery książki, zredagowała osiem, opublikowała ponad sto artykułów naukowych i rozdziałów książkowych, z czego około jedna trzecia w najlepszych czasopismach i wydawnictwach naukowych.

Henryk Szmidt - Dyrektor ds. innowacji, Manager, Global Executive Coach, superwizor i mentor, artysta i pisarz. Urodzony w Polsce, od 40 lat mieszkający we Francji, Henryk Szmidt jest starszym Mentorem Innowacji, konsultantem strategicznym i trenerem klarowności, pracującym z firmami zainteresowanymi skutecznymi rezultatami swoich projektów innowacyjnych. W swojej pracy łączy głębokie zainteresowanie kondycją ludzką z doświadczeniem biznesowym i wiedzą z zakresu IT, a także z wykształceniem psychologicznym i filozoficznym. W swojej pracy wykorzystuje trzy języki robocze (angielski, francuski i polski), wielokulturowe podejście, bogate doświadczenie zawodowe (pracował jako programista komputerowy, Project Manager, Project Director, konsultant w zakresie zarządzania i strategii dla międzynarodowych korporacji takich jak Fujitsu, Bull, AXA, Irish Life w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i IT) dały mu umiejętności odpowiadające na potrzeby współczesnych globalnych firm XXI wieku. Do jego klientów należą: Daimler-Benz Chine, Credit Agricole Polska, SAP, DARTY France, Johnson & Johnson, UBS, P1 Chine, Prudential Polska, Roche, GlaxoSmithKline, DBM, ACCETIS, Leroy Merlin Polska, Röchlig i inni. Pan Szmidt stworzył trzy firmy, jest założycielem Presence d'Esprit - francuskiej organizacji non-profit w zakresie rozwoju osobistego, a także współzałożycielem Coaching Working Group w Polsce, nieformalnej grupy wsparcia i szkolenia dla coachów. Obecnie prowadzi konferencje i szkolenia dla profesjonalistów we Francji, w Polsce i w Chinach, a także pracował jako prezes wykonawczy w We-Impact, ulu innowacji w Pekinie. Ostatnio objął stanowisko European Innovation Lead dla Vision Plan Ltd. Specjalizacje: Innovation Consulting, Mentoring & Coaching, Executive Coaching, Doradztwo międzykulturowe, Trening umiejętności trenerskich, Business Coaching, Corporate Coaching, Career Coaching.

Regulamin rekrutacji do zapoznania.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu „UMCS Doctoral Schools – Your Success in Globalized World of Science” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. 

  Aktualności

  Data dodania
  7 lutego 2023