Sympozjum “What’s NEXT? Discussing Business & Finance Studies after Pandemic“.

SOCIAL SCIENCE & BUSINESS RESEARCH NETWORK WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE zapraszają na 6-te Sympozjum 2021.

Sympozjum odbędzie się w dniach 21-22.09.2021R. w Lublinie. Obrady odbywać się będą w pomieszczeniach UMCS Lublin. Zapraszamy naukowców z całego świata do wzięcia udziału w obradach oraz rozpowszechnianiu i publikowaniu wyników badań.

Językiem konferencyjnym Sympozjum jest język angielski.

Tematyka Sympozjum “What’s NEXT? Discussing Business & Finance Studies after Pandemic“.

KEYNOTE SPEAKERS:

Prof. Bruno S. Sergi (University of Messina, Italy; Davis Center for
Russian and Eurasian Studies, Harvard University, USA)

Prof. Mariusz Kicia (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Obszary problemowe i tematyczne Sympozjum:

Issues in the stock market
Management and organization
Business and human decision
Behavioral aspects in business
Technological issues in business and organization
Accounting, auditing, finance, and money laundering
Education and ethics
Corporate governance and internal control
Corporate culture and strategy
Psychological aspects of the organization
Performance measurement
Sales & Marketing
The political aspect of business and organization.
Economics and business

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
HTTPS://WWW.SSBRN.COM/INDEX.PHP/2020/11/11/THE-6TH-SSBRN-SYMPOSIUM-2021-LUBLIN-POLAND/


Kontakt e-mail: secretariat@ssbrn.com

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2021