Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - rekrutacja dodatkowa (dyscyplina nauki fizyczne)

Uprzejmie informujemy o rekrutacji dodatkowej do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w dyscyplinie nauki fizyczne.

Tematyka: „Przeprowadzenie samozgodnych obliczeń typu Gogny HFB trójwymiarowych powierzchni energii potencjalnych spontanicznie rozszczepiających się izotopów. Wyznaczanie w zależnym od czasu modelu kolektywnym rozkładów mas i energii kinetycznych fragmentów rozszczepienia.”
(“Performing the self-consistent Gongy HFB calculations of thr 3D potential energy surfaces selected spontaneously fissioning isotopes. Evaluation of the fragment mass and kinetic energy yields within the time dependent collective model.”)

Promotor: dr hab. Michał Warda, prof. UMCS

  • 7.11.2019 – uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

  • 6.12.2019 – zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej;

  • 10.12.2019 – rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami;

  • 11.12.2019 – ogłoszenie wyników.

Deklaracja wyboru tematyki badawczej

Zasady Rekrutacji

Regulamin

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2019