OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA pt. „NAUKA OKIEM MŁODEGO NAUKOWCA”

FUNDACJA PROMOVENDI zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pt. „NAUKA OKIEM MŁODEGO NAUKOWCA” V EDYCJA, która odbędzie się dnia 05 CZERWCA 2021 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.

W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO, W ZWIĄZKU Z REALNYM ZAGROŻENIEM ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19, ZARZĄD FUNDACJI PROMOVENDI PODJĄŁ DECYZJĘ O ORGANIZACJI WYDARZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

    * Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
    * Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne,matematyczne,wojskowe,itp.);
    * Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
    * Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej. Uczestnik ma do wyboru następujące możliwości udziału w Konferencji:

    * przedstawienie prezentacji multimedialnej on-line - 149 zł (Uczestnik w dniu Konferencji loguje się na platformę konferencyjną, gdzie w czasie rzeczywistym przedstawia swoją prezentację pozostałym Uczestnikom w sposób on-line);
    * przedstawienie prezentacji multimedialnej - 119 zł (Uczestnik nadsyła prezentację, która w dniu Konferencji udostępniana jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej i głosowej);
    * przedstawienie posteru - 119 zł (Uczestnik nadsyła poster, który w dniu Konferencji udostępniany jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej i głosowej).

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 30.06.2021 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych / posterów w języku polskim lub angielskim, które w dniu Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej. Konferencja odbywać się
będzie w godzinach 10:00-20:00. Uczestnik może zapoznać się z pracami wszystkich Uczestników w dogodnym dla siebie momencie dnia. Na platformie zostaną udostępnione opracowania zawierające obszerne opisy tekstowe grafik, wykresów, schematów, tak aby wszyscy Uczestnicy mogli dogłębnie zapoznać się z daną tematyką. Konferencja odbywać się będzie bez interakcji wzrokowej i głosowej z pozostałymi Uczestnikami (nie dotyczy Uczestników z prezentacją multimedialną on-line).

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu konferencyjnego w języku angielskim, który zostanie wydany w formie elektronicznej Książki Artykułów konferencyjnych z nadanym numerem ISBN, która zostanie udostępniona w systemie Open Access na stronie organizatora do dnia 30.06.2021 r.

CENA: OD 119 ZŁ

TERMINY OBLIGATORYJNE:

    * Rejestracja do 23 kwietnia 2021 r.
    * Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 14 maja 2021 r.
    * Nadsyłanie abstraktów i artykułów konferencyjnych do 14 maja 2021 r.
    * Nadsyłanie prezentacji multimedialnej / posteru w pliku PDF do 21 maja 2021 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji. ​

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA NA STRONIE WWW.PROMOVENDI.PL

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2021