Nabór wniosków na staże zagraniczne w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalize World of Science"

Szanowni Państwo,

w roku 2022 w ramach  Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalize World of Science" przewidziane są następujące zagraniczne wyjazdy stażowe:

- 2 wyjazdy, dwumiesięczne do państw OECD

- 1 wyjazd, dwumiesięczny do państw z poza OECD

- 2 wyjazdy, sześciomiesięczne do państw OECD

Kandydaci deklarują chęć uczestnictwa w Projekcie wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie iż zapoznali się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie oraz spełniają warunki uczestnictwa w Projekcie. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, a następnie podpisać i dostarczyć do Biura Projektu.

Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu - www.szkolydoktorskie.umcs.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 22 kwietnia 2022 r.

Staż powinien zostać zrealizowany do 31 grudnia 2022 r.

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do niezwłocznego podpisania poniższych dokumentów i złożenia ich w Biurze Projektu:

- Deklaracja przystąpienia do projektu

- Formularz danych osobowych uczestnika projektu;

- Oświadczenie uczestnika projektu;

- Dodatkową zgodę uczestnika na przetwarzanie danych.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2022