Konferencja studencko-doktorancka pt. "Aktywizacja –innowacja –inspiracja w (glotto)dydaktyce".

Koło Naukowe Glottodydaktykówdziałające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 8-9 października2021 roku konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: Aktywizacja –innowacja –inspiracja w (glotto)dydaktyce.

Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych i neofilologicznych, młodych doktorów nauk humanistycznych, badaczy języka, kultury i literatury, dydaktyków i czynnych nauczycieli języka polskiego jako dziedziczonego w szkołach podstawowych i liceach, lektorów języka polskiego jako obcego/drugiego oraz innych języków obcych.

Celem konferencji jest wymiana myśli na temat innowacyjności procesu nauczania, różnych aspektów aktywizacji słuchaczy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz źródeł inspiracji w nauczaniu i uczeniu się. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretyczno-metodologicznych –odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturoznawczych oraz językoznawczych, jak i praktycznych –badań, analiz, obserwacji czy opisu własnych doświadczeń w prowadzeniu zajęć.

Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:

•innowacyjne metody dydaktyczne;

•metody aktywizacji uczniów;

•źródła pomysłów na zajęcia dydaktyczne;

•nowa rzeczywistość w dydaktyce –nauczanie online:

−dobór treści dydaktycznych na zajęciach,

−nowe narzędzia i pomoce dydaktyczne,

−wiek słuchacza a odbiór zajęć,

−sprawdziany i testy w warunkach online,

−sposoby motywowania uczniów w środowisku wirtualnym,

−nauczanie online

–wady, zalety, wyzwania.

Osoby zainteresowane udziałem konferencji proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz tematu wystąpienia.

Przewidywany czas wystąpienia to 15minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeńdo 4 lipca 2021przez formularz dostępny pod wskazanym linkiem: https://forms.office.com/r/bujXS7LVW0

Konferencja odbędzie się w trybie online.

Wysokość opłaty konferencyjnej to 130 zł.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kng@filologia.uni.lodz.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2021