Rekrutacja do Projektu!

Przypominamy, iż osoby, które zostaną zakwalifikowane na studia II stopnia kierunków objętych Projektem wraz ze składaniem kompletu dokumentów w dniach 17-20 września 2019 r. na Wydziale Humanistycznym wypełniają także dokumenty rekrutacyjne do Projektu, tj. formularz rekrutacyjny, oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych oraz ankietę usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (jeżeli dotyczy). Druki te będą dostępne w salach, w których będą przyjmowane dokumenty. Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2019