Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Szanowni Państwo,
Informuję, iż projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela został skierowany do podpisu ministra.
Jest to podstawa wprowadzenia modyfikacji programów kształcenia nauczycieli na kierunkach o specjalności nauczycielskiej objętych wsparciem w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku".
Spis nowych przedmiotów oraz szczegóły wprowadzanych zmian znajdują się w załączonej uprzednio prezentacji Projektu.

    Aktualności

    Data dodania
    30 lipca 2019