Praktyka śródroczna

Szanowni Państwo, W zakładce pliki do pobrania dostępne są: dziennik praktyk psychologiczno-pedagogicznych śródrocznych (z opinią Opiekuna, Kartą obserwacji, kartą samooceny) oraz arkusz ewaluacyjny (karta opinii o praktykancie).

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2020