Zamówienia publiczne - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 2 października 2019 r. trwa nabór na studia podyplomowe „Zamówienia publiczne”. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub lekarza). W sposób szczególny zapraszamy absolwentów kierunków prawno-administracyjnych, ekonomicznych, technicznych (m.in. budownictwa).

Studia umożliwiają zdobycie i ugruntowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomiczno-finansowym.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • pracy na stanowisku specjalisty w Działach Zamówień Publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • pracy w instytucjach kontrolnych zajmujących się weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych;
 • pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz u pozostałych zamawiających;
 • pracy na stanowiskach związanych w uczestnictwem w postępowaniu o zamówienie publiczne po stronie wykonawcy;
 • prawidłowego wykonywania zawodów prawniczych (m.in. radcy prawnego) w obszarze zamówień publicznych.

Więcej informacji o kierunku Zamówienia publiczne (link)

Serdecznie zapraszamy!

  Aktualności

  Data dodania
  24 czerwca 2019