Studia „Compliance w zarządzaniu organizacją” (nowość w ofercie!)

Do 30 października br. trwa rekrutacja na studia podyplomowe Compliance w zarządzaniu organizacją. Studia kierujemy do osób widzących swój dalszy rozwój zawodowy w jednostkach organizacyjnych zajmujących się systemem compliance w organizacji. W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych w działach prawnych, audytu lub controlingu.

Compliance to obszar, który powinien być w zainteresowaniu przedstawicieli przedsiębiorstw działających na styku z instytucjami państwowymi, będącymi beneficjatami funduszy publicznych oraz osób pracujących w tych instytucjach.

Absolwent studiów podyplomowych będzie miał wiedzę i umiejętności z zakresu szerokiego spektrum uwarunkowań prawnych i pozaprawnych związanych z praktycznym projektowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem systemu compliance w organizacji oraz będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskane umiejętności w praktyce działania organizacji.

Absolwent studiów podyplomowych to przyszły compliance oficer, osoba przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do pracy w jednostkach organizacyjnych compliance, przedsiębiorstwach różnych branż sektora publicznego oraz prywatnego.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    9 sierpnia 2019