Start rekrutacji na Administrację Wydziału Zamiejscowego w Puławach

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe z Administracji na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości.

Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej, a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej. 

Szczegółowe informacje

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4 Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą mogły złożyć je po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2020