Start rekrutacji na Administrację Wydziału Zamiejscowego w Puławach

Dziś ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe- Administracja prowadzona na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości. Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji należy szukać na stronie IRK oraz stronie kierunku .

    Aktualności

    Data dodania
    2 kwietnia 2019