Radioekologia - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 15 października 2019 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe z Radioekologii.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę z zakresu radioekologii.

Ofertę studiów kierujemy również do funkcjonariuszy straży pożarnych w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe i nałożeniem na krajowy system ratowniczo-gaśniczy obowiązku likwidacji zagrożeń w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom racjonalne spojrzenie na problemy energetyki jądrowej, której rozwój planowany jest w najbliższych latach w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

    Aktualności

    Data dodania
    1 sierpnia 2019