Public relations i marketing medialny - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 2 października 2022 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Public relations i marketing medialny".

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations i marketingu medialnego.

Absolwent studiów podyplomowych „Public relations i media marketing” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR i marketingiem medialnym oraz wdrażać proponowane rozwiązania w praktyce, szczególnie w zakresie tworzenia strategii marketingowych i PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    3 czerwca 2022