Psychologia sportu - wydłużenie rekrutacji na studia podyplomowe

Do 30 września 2020 r. wydłużono rekrutację na studia podyplomowe na kierunkach „Psychologia sportu dla psychologów” oraz „Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego”.

Program studiów przewiduje realizację w ramach jednej edycji dwóch równoległych ścieżek studiów podyplomowych z zakresu psychologii sportu:

1. studia kwalifikacyjne dla absolwentów psychologii (PSP - psychologia sportu dla psychologów),

2. studia kompetencyjne dla trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego (przy czym w tej grupie równoległym warunkiem jest ukończenie studiów magisterskich, posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy w obszarze kultury fizycznej i kwalifikacji stosownych do danej dyscypliny; PSTN - psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego).

Szczegółowe informacje:

Psychologia sportu dla psychologów

Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Instytut Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Litewski 5
20-080 Lublin
Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2020