Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 15 marca 2021 r. trwa rekrutacja na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa i postępowania podatkowego.

Absolwenci studiów nabędą wiedzę w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Poznają najważniejsze zagadnienia związane ze stanowieniem i stosowaniem przepisów prawa podatkowego. Będą dysponować wiadomościami w zakresie zasad stanowienia aktów z zakresu prawa podatkowego. Poznają zagadnienia o charakterze materialnoprawnym i formalnoprawnym związane z ustaleniem, wymiarem i poborem podatków, zarówno od strony treści, jak formy tych czynności.

Absolwenci poznają międzynarodowe i unijne aspekty opodatkowania dochodu, majątku lub obrotu. Posiadać będą niezbędną wiedzę w zakresie rachunkowości bilansowej i podatkowej oraz egzekucji danin publicznych. Wykorzystując nabytą wiedzę prawniczą będą potrafili interpretować przepisy prawa podatkowego i w związku z tym identyfikować, a także rozwiązywać występujące w obrocie prawnym problemy związane z powstawaniem, wykonywaniem oraz wygasaniem zobowiązań podatkowych.

Szczegółowe informacje

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin 

    Aktualności

    Data dodania
    24 lutego 2021