Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie - rekrutacja

Uruchomiona została rekrutacja na studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie.

Studia przeznaczone są dla absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia, zainteresowanych prowadzeniem zajęć resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych w pracy z osobami przeżywającymi trudności socjalizacyjno-adaptacyjne oraz jednostkami skierowanymi przez sąd do placówek wychowawczych, oświatowych, profilaktycznych, poprawczych czy penitencjarnych. 

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia otrzymuje wiedzę z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 lutego 2020