Pedagogika Marii Montessori - studia podyplomowe

Już od 2 września br. rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe Pedagogika Marii Montessori.

Studia podyplomowe Pedagogika Marii Montessori przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci uzyskają umiejętności przydatne w pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori. Zdobędą także umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskimi, nauczą się aranżować przestrzeń edukacyjną stymulującą indywidualny rozwój dziecka oraz organizować proces wychowawczo-dydaktyczny w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    21 sierpnia 2019