Neurologopedia - rekrutacja na studia podyplomowe

Przypominamy, że trwa nabór na studia podyplomowe z Neurologopedii.

Studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach:

  • pomagisterskich studiów logopedycznych;
  • studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów;
  • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Ukończenie podyplomowych studiów na kierunku Neurologopedia nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. 

Zapraszamy do udziału!

    Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2019