Mediacja szkolna i sądowa - rekrutacja na studia podyplomowe

Do dnia 30 września br. trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Mediacja szkolna i sądowa”.

Studia podyplomowe „Mediacja szkolna i sądowa” przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w szczególności w zakresie: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji. Nie wyklucza to jednak absolwentów wszystkich innych kierunków, którzy chcą nabyć nowe kompetencje mediacyjne (w tym społeczne).

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne:

 • do pracy z wszystkimi osobami uwikłanymi w konflikty;
 • do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych;
 • do pracy w różnorodnych placówkach i instytucjach: opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, edukacyjnych, sądowych, pozarządowych;
 • przy wpisywaniu się na listę mediatorów sądowych;
 • w życiu osobistym w aspekcie zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji społecznych z innymi;
 • do poszerzania swojej wiedzy z zakresu prawa, psychologii i pedagogiki oraz rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych.

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

  Aktualności

  Data dodania
  1 lipca 2019