Innowacyjne zarządzanie produkcją - nowość w ofercie studiów podyplomowych

„Innowacyjne zarządzanie produkcją” - nowość w ofercie studiów podyplomowych.

Studia mają za zadanie przedstawienie zagadnień związanych z innowacjami w zarządzaniu produkcją i logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych.

Słuchacze studiów zapoznają się z podstawami Lean Management, Lean Production oraz filozofią ciągłego doskonalenia (KAIZEN). Nauczą się i przećwiczą na zajęciach narzędzia i techniki stosowane w Lean Management (Odchudzone zarządzanie).

Znaczna część studiów to zajęcia praktyczne, poprzedzone lub uzupełnione teorią. Słuchacze uczą się poprzez ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie case'ów, pokazywanie przykładów udanych wdrożeń w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych (branża TSL), jak również analizy tych, które się nie powiodły.

Całość zajęć jest prowadzona w atrakcyjnej interaktywnej formie.

Studia mają przygotować absolwenta do świadomej pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, firmie logistycznej na różnych stanowiskach organizacji (produkcja, zakupy, planowanie, dystrybucja, zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, logistyka, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa produkcyjnego i logistycznego).

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2019