Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 5 lutego 2021 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli”.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, mających uprawnienia pedagogiczne.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do nauczania przedmiotów - historia i wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Szczegółowe informacje

Uwaga! Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać pocztą na adres:
Instytut Historii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 308

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2021