Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 2 października 2020 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli".

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, psiadających uprawnienia pedagogiczne.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do: nauczania przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Szczegółowe informacje. 

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Instytut Historii UMCS
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 308

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2020