Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy - nowość!

Nowość w ofercie studiów podyplomowych UMCS. Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych „Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy”.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) zainteresowanych edukacją zdrowotną i promocją zdrowia w różnych środowiskach. Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników delegowanych do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną w zakładach pracy, osób samozatrudnionych i planujących działalność gospodarczą w obszarze edukacji zdrowotnej. Słuchaczami studiów mogą zostać również inne osoby zainteresowane poszerzaniem własnych kompetencji zdrowotnych oraz  upowszechnieniem edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach.

Absolwenci studiów przygotowani są do realizacji zadań i działań profilaktycznych związanych z edukacją zdrowotną w różnych placówkach. 

Szczegółowe informacje

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2020