Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela - rekrutacja na studia podyplomowe

Nowość w ofercie studiów podyplomowych! Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 r.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego dla edukacji (UDL) mającego na celu maksymalizację możliwości uczenia się dla wszystkich uczniów.

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela” skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5-letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, mających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Absolwenci studiów podyplomowych Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela będą posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, a także edukacyjnymi w systemie integracyjnym i ogólnodostępnym. 

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2021