Bezpłatne "Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki" - rekrutacja

Zapraszamy na bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli!

                

Studia finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Studia skierowane są do osób posiadających tytuł magistra, będących aktywnymi nauczycielami nie posiadającymi kwalifikacji do nauczania informatyki, a zainteresowanych ich zdobyciem.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Finansowaniem nie są objęte koszty podróży, noclegu i wyżywienia. 

Szczegółowe informacje

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2022