Analiza danych - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 20 września 2019 r. trwa nabór na studia podyplomowe „Analiza danych”.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, głównie dla kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych oraz pracowników instytucji sektora publicznego, zajmujących się statystyką publiczną.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego. Słuchacze uzyskają wiedzę merytoryczną z szerokiego zakresu metod statystycznych oraz nabędą umiejętności wykorzystywania jej w analizowaniu zagadnień badawczych.

Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    13 sierpnia 2019