Relacja z Multicultural Days at UMCS

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo przygotowanego przez TV UMCS z pierwszego wydarzenia z cyklu „Multicultural Days at UMCS”.

Fot. Bartosz Proll

Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji zadania nr 9 Multicultural Days at UMCS projektu „Foreigners @ UMCS – kompleksowy zespół działań i rozwiązań systemowych zorientowanych na usprawnienie oraz wzmocnienie instytucjonalne UMCS w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy” w ramach Programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


ENG

You are welcome to watch a short video from the first event within the “Multicultural Days at UMCS” framework, prepared by TV UMCS.
The event was organized as a part of task no. 9 Multicultural Days at UMCS under the project „Foreigners @ UMCS – a comprehensive set of actions and systemic solutions focused on institutional improvement and strengthening of UMCS in servicing international students and staff” within the framework of “Welcome to Poland” programme organized by National Agency for Academic Exchange.

    Aktualności

    Autor
    Marta Kostrzewa
    Data dodania
    11 czerwca 2019