W dniu 29.03.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Senior w teatrze życia codziennego".

Osoby w wieku 60+ chcące wziąć udział w projekcie powinny do 17.05.2019 r. złożyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (załącznik 1 do regulaminu rekrutacji) w biurze projektu: Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a p.035.

Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce rekrutacja.

Zapraszamy.

    Aktualności

    Autor
    Tomasz Kosa
    Data dodania
    27 marca 2019