Średniowieczny pojedynek sądowy na WPiA

Pokaz będzie miał na celu przybliżenie procedury polskiego pojedynku sądowego oraz przedstawienie realiów czternastowiecznych mieszkańców polskich ziem.

Rycerze będą się pojedynkowali do momentu, gdy jeden z nich uzna się za pokonanego. Inscenizacja zostanie poprzedzony merytorycznym wprowadzeniem w tematykę średniowiecznego procesu i postępowania dowodowego. Przygotują ją studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS oraz Studenckiego Koła Naukowego Historyków Prawa zrzeszeni w Poczcie rycerskim herbu Śreniawa.

Całość odbędzie się zgodnie z procedurami opisanymi w Najstarszym Zwodzie Prawa Polskiego (Księga Elbląska).

 

godz. 13:15–14:00

Aula Uniwersytecka, Wydział Prawa i Administracji

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

prowadzący: dr Hubert Mielnik, mgr Mateusz Derdak

    Aktualności