Konkurs wiedzy o Konstytucji RP

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o prawie konstytucyjnym wśród uczniów szkół średnich. Udział w nim jest bezpłatny.

Konkurs obejmuje ogólną wiedzę z zakresu Konstytucji RP. Składać się będzie z dwóch części: testu i pytań otwartych. Laureaci otrzymają nagrody. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie.

Zapraszamy!

godz. 12:30–12:50

sala 106, Wydział Prawa i Administracji

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

prowadzący: dr Mateusz Chrzanowski, mgr Karolina Nawłatyna

    Aktualności