Współczesne neofilologie w teorii i praktyce

Koło Naukowe Germanistów zaprasza studentów kierunków pierwszego i drugiego stopnia: Anglistyki, Bałkanistyki, Germanistyki, Hispanistyki i Iberystyki, Lingwistyki Stosowanej, Portugalistyki, Romanistyki, Rusycystyki oraz Ukrainistyki do wzięcia udziału w Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”, która odbędzie się 7 marca 2020 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Celem Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” jest przedstawienie zainteresowań naukowych studentów kierunków neofilologicznych z Wydziału Humanistycznego UMCS oraz stanu badań, jakie prowadzą, przygotowując np. prace semestralne, dyplomowe i magisterskie w języku kierunkowym.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin:

 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • kulturoznawstwa
 • translatoryki
 • komparatystyki
 • glottodydaktyki
 • socjolingwistyki
 • etnolingwistyki i in.

Prezentacja dorobku naukowego studentów odbędzie się w sekcjach językowych i grupach wg wybranej dyscypliny naukowej. Każda sekcja będzie moderowana przez pracownika naukowego Wydziału Humanistycznego.

Forma referatów jest dowolna. Czas trwania prezentacji: 15 minut + 5 minut dyskusji.

Termin konferencji: 7 marca 2020 r.
Miejsce konferencji: Wydział Humanistyczny UMCS, V piętro

Język konferencji: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński i bułgarski
Koszt konferencji: 20 zł

Wydłużamy

termin składania zgłoszeń i abstraktów: 29 lutego 2020 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Najlepsze referaty będą przekazane do recenzji i wydane w Studenckich Zeszytach Naukowych Wydziału Humanistycznego. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Zapytania prosimy kierować na adres:

lub

Załączniki

Współczesne neofilologie w teorii i praktyce - formularz zgłoszeniowy

Wybierz plik
  Aktualności

  Data dodania
  21 stycznia 2020