Konferencja „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”

Koło Naukowe Germanistów UMCS zaprasza wszystkich studentów kierunków neofilologicznych Wydziału Humanistycznego do wzięcia udziału w drugiej edycji studenckiej konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”, która odbędzie się 18 maja 2019 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Celem drugiej edycji Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” jest zaprezentowanie zainteresowań naukowych studentów kierunków neofilologicznych oraz stanu badań, jakie prowadzą, przygotowując np. prace semestralne, dyplomowe i magisterskie w języku kierunkowym.

Zapraszamy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Anglistyki, Instytutu Filologii Romańskiej oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej do zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych w formie referatów.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin:

 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • kulturoznawstwa
 • translatoryki
 • komparatystyki
 • glottodydaktyki
 • socjolingwistyki
 • etnolingwistyki i in.

Prezentacja dorobku naukowego studentów odbędzie się w sekcjach językowych i grupach wg wybranej dyscypliny naukowej. Każda sekcja będzie moderowana przez pracownika naukowego Wydziału Humanistycznego.

Forma referatów jest dowolna. Czas trwania prezentacji 15 minut + 5 minut dyskusja.

Termin konferencji: 18 maja 2019 r.
Miejsce konferencji: Wydział Humanistyczny UMCS, V piętro

Język konferencji: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński
Koszt konferencji: 20 zł

Termin składania zgłoszeń i abstraktów: 6 maja 2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Najlepsze referaty będą przekazane do recenzji i wydane w zeszytach naukowych Wydziału Humanistycznego. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Zapytania prosimy kierować na adres:

lub

Współczesne neofilologie w teorii i praktyce - formularz zgłoszeniowy

Wybierz plik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

 • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konferencji.
 • w celu organizacji konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
 • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konferencji. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

  Aktualności

  Data dodania
  12 kwietnia 2019