II nabór w ramach projektu „Akademia Młodego Przyrodnika” (blok geoeksplorator)

Uruchomienie rekrutacji dla młodzieży z klas V i VI szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego

Uruchomienie rekrutacji dla młodzieży z klas V i VI szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego

Informujemy, że z dniem 02 września 2019 roku uruchamiamy II nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Akademia Młodego Przyrodnika” (blok geoeksplorator).

Zgłoszeń kandydatów i kandydatek do projektu, w sposób określony w Regulaminie, dokonują szkoły. Wydrukowane, wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe, dostępne w zakładce „Do pobrania”, należy złożyć do Biura Projektu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dom Studencki „Ikar”, ul. Czwartaków 15, pok. 3, 20-045 Lublin.

Termin składania dokumentów upływa 16 września 2019 roku o godz. 15:00.

Istnieje możliwość złożenia dokumentacji drogą korespondencyjną – za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej (liczy się data wpływu do Biura Projektu).

Zapraszamy do udziału w naborze!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 537-27-65.

    Aktualności

    Autor
    Sebastian Janulewicz
    Data dodania
    2 września 2019