Zintegrowany UMCS: Rekrutacja "INTER-PRO-UMCS"

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Zadania 14 "INTER-PRO-UMCS" - wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych na badania, realizowanego w ramach projektu "Zintegrowany UMCS".

We wsparciu uczestniczyć mogą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, które zgodnie ze swoim zakresem obowiązków wykonują lub mają wykonywać zadania z ramach pozyskiwania funduszy na badania i/lub budowanie konsorcjów międzynarodowych i/ lub zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Program wsparcia w ramach zadania INTER-PRO-UMCS obejmuje:

 • warsztaty z zarządzania projektami międzynarodowymi badawczymi oraz szkolenie z zakresu budowania konsorcjów projektowych:
  • warsztaty z zarządzania projektami międzynarodowymi badawczymi (24 h: 3 dni szkoleniowe po 8 h; 30 osób - grupy 2 x 15),
  • szkolenie z zakresu budowania konsorcjów projektowych (16 h: 2 dni szkoleniowe po 8 h; 30 osób - grupy 2 x 15).
 • wizyty studyjne w instytucjach naukowo-badawczych UE o wysokim stopniu absorpcji środków z programu Horyzont 2020 i innych programów KE (2 wizyty studyjne: grupy 2 x 15 osób).

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 19.02.2019 r. do 29.03.2019 r. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w biurze projektu w Domu Studenckim "Ikar", ul. Czwartaków 15 pok. 11 (parter).


Pracownicy biorący udział w formie wsparcia w Zadaniu 14 wykluczeni są z możliwości udziału we wsparciu w Zadaniach: 11 - Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej UMCS, 12 – Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych UMCS i 13 – Wsparcie systemów informatycznych do zarządzania danymi w UMCS

 

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  19 lutego 2019