TURNIEJ ELIMINACYJNY ( Wydział Politologii UMCS, LUBLIN – 21.03.2018)

Turniej Eliminacyjny w Lublinie, odbywający się na Wydziale Politologii UMCS, jest jednym z dwóch tego typu Turniejów, które odbywają się w Polsce, w ramach III edycji projektu pt. „Team Europe & the art of debate”. Podobne eliminacje odbywają się w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Podczas Turnieju Eliminacyjnego w Lublinie zmierzy się ze sobą 4 drużyny (każdy z każdym), które zostały wyłonione w ramach konkursu otwartego przeprowadzonego w dniach 15.03-18.03 2018 r. Drużyny te, zgodnie z regulaminem projektu, reprezentują studenci studiujący na uczelniach wyższych z województwa lubelskiego i województwa wielkopolskiego. Dwie najlepsze drużyny eliminacji  awansują do finału (25.04.2018 r.).

TEZY

  1. Unia Europejska potrzebuje wspólnej armii;
  2. Unia Europejska pełni kluczową rolę we wdrażaniu zasad rozwoju zrównoważonego w państwach rozwijających się;
  3. Powiązanie struktury budżetu UE po 2020 r. z kwestią przestrzegania zasady praworządności byłoby korzystne dla spójności UE.

UWAGA !!!!!

WSPARCIE MERYTORYCZNE

Z uwagi na krótki czas na przygotowanie linii argumentacyjnej (strony Propozycji i Opozycji) do wyżej wymienionych tez, organizatorzy III edycji projektu udzielają wskazówek merytorycznych. W razie potrzeby prosimy o kontakt:

I. mentorzy miejscowi:

Ad I. pomoc merytoryczna z zakresu I tezy (dr Damian Szacawa: damian.szacawa@umcs.pl;

Ad II. pomoc merytoryczna z zakresu II tezy (dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak: katarzyna.stachurska-szczesiak@poczta.umcs.lublin.pl lub kstachurska9@wp.pl );

Ad III. pomoc merytoryczna z zakresu III tezy (dr Grzegorz Gil: greg.gil@umcs.pl ).

II. mentorzy zewnętrzni Team Europe

Dr hab. Prof. UwB Wojciech Śleszyński (Prorektor ds. Kształcenia  - wsleszynski@poczta.onet.pl

Dr hab. Marcin Szewczyk, prof. Nadzwyczajny WSIiZ w Rzeszowie  mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2018