Wyniki próbnej matury: PDF

Uwagi dla uczniów: PDF


 

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS prof. dr hab. Kazimierz Trębacz zaprasza uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym do udziału w III edycji „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą”.

W ramach przedsięwzięcia proponujemy:

  1. udział w bezpłatnych 2-dniowych, weekendowych wykładach z biologii
    (2-3 marca 2019 r. sobota/niedziela)
    w godzinach 9.00-14.00. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).
  2. dla uczestników wykładów przeprowadzimy próbną maturę z biologii
    (16 marca 2019 r. sobota) w godzinach 9.00-12.00. Maturę przygotują i sprawdzą doświadczeni egzaminatorzy OKE w Krakowie.

 

Zgłoszenia do 01.03. 2019 r.

Liczba miejsc – 100 osób.

 

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

ul. Akademicka 19, Lublin

 

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik

Organizator: Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Telefon: 81-537-50-65, 81-537-50-46, 81-537-59-13

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl

Załączniki