Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS prof. dr hab. Kazimierz Trębacz zaprasza uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym do udziału w II edycji „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą”.

W ramach przedsięwzięcia proponujemy:

I. udział w bezpłatnych 2-dniowych, weekendowych wykładach z biologii
(3-4 marca 2018 r. sobota/niedziela)
w godzinach 9.00-14.00. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).

II. dla uczestników wykładów przeprowadzimy próbną maturę z biologii
(17 marca 2018 r. sobota)
w godzinach 9.00-12.00. Maturę przygotują i sprawdzą doświadczeni egzaminatorzy OKE w Krakowie.

Zgłoszenia do 20 lutego 2018 r.

Liczba miejsc – 100 osób.


Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, Lublin


Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik

Organizator: Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Telefon: 81-537-50-65, 81-537-50-99, 81-537-59-13

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl

Rejestracja w zakładce Formularz zgłoszeniowy