Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Szanowni Państwo, uruchomiliśmy możliwość rejestracji udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie". Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół istoty i zastosowania muzyki politycznej zarówno do legitymizacji, jak i kontestacji systemu politycznego a także jej roli w komunikowaniu politycznym. Celem konferencji jest wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele. Cezura badawcza konferencji obejmie dzieje muzyki politycznej od starożytności do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX. Ważnym obszarem eksploracji naukowej będzie wykorzystanie muzyki w kampaniach wyborczych w dobie postpolityki. Konferencja stanie się także okazją do rozważań badawczych poświęconych muzyce patriotycznej w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. W roku 2018 przypada również pięćdziesiąta rocznica rewolty studenckiej (1968 r.) w związku z tym kolejnym obszarem wartym eksploracji badawczej będzie wpływ muzyki na kształtowanie świadomości zbiorowej i nastroje społeczne (popularyzowanie oraz intensyfikację przekazów ideowych).

 Zapraszamy do zapoznania się z założeniami konferencji oraz do zgłoszenia udziału poprzez wykorzystanie formularza rejestracji na stronie internetowej.

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy Konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2018