Rozpoczęcie staży przez Studentów/-ki Archiwistyki i Nowoczesnego Zarządzania Zapisami Informacyjnymi

Rozpoczęcie staży przez Studentów/-ki Archiwistyki i Nowoczesnego Zarządzania Zapisami Informacyjnymi

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż od dnia 29 stycznia 2018 r. oraz od 31 stycznia 2018 r. staże rozpocznie 8 Studentów/-ek kierunku Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi. 

Studenci/-tki będą odbywać staże m. in. w Archiwum Państwowym w Lublinie, Archiwum Państwowym w Koszalinie oraz Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. 

Szczegółowe harmonogramy wsparcia zostały zamieszczone w zakładce Harmonogramy staży.

Milena Pastwa 

Koordynator Projektu 

    Aktualności

    Autor
    Milena Pastwa
    Data dodania
    26 stycznia 2018