Rozpoczęcie kolejnych staży w ramach Projektu

Rozpoczęcie kolejnych staży w ramach Projektu

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż od dnia 5 lutego 2018 r. staże rozpocznie 4 Studentów/-ek, w tym 2 Studentki kierunku Lingwistyka stosowana, 1 Studentka kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury oraz 1 Student kierunku Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi. 

Studenci/-tki będą odbywać staże m. in. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie, Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Ośrodku ,,Brama Grodzka-Teatr NN''.

Szczegółowe harmonogramy staży zostały zamieszczone w zakładce Harmonogramy staży.

 

  Z poważaniem, 

 Milena Pastwa

  Koordynator Projektu 

    Aktualności

    Autor
    Milena Pastwa
    Data dodania
    2 lutego 2018