Studia Podyplomowe PIOS - ruszyła rekrutacja 2017/18

Rozpoczęła się rekrutacja na Studia Podyplomowe Prawne Instrumenty Ochrony Środowiska. Rozpoczęcie zajęć - październik 2017 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany niżej adres:

Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Prawne Instrumenty Ochrony Środowiska”

pokój 706 w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku)

E-mail:
pios@umcs.pl

Telefon:
tel.: (+48) 81 537 51 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00)
tel. kom.: (+48) 501 292 732

Szczegółowe informacje.

    Aktualności